3,5MW flispanncentral + fjärrvämenät

Delprojektledare och montageledare för byggnation av ett komplett värmeverk för fliseldning, med tillhörande backup-panna samt rökgasrening och kondensering. DTV var delaktiga i processen från projektering från råmark till genomförande och driftsättning.

Skutehagsskolan

Totalentreprenad för rivning av äldre pelletspanna, samt installation av ny 500kW pelletspanna från Cleanburn.

Henån

Rivning av äldre pelletspanna samt installation av 2x500kW pelletspannor från Cleanburn i befintlig panncentral. I totalentreprenaden ingick skrotning av tidigare panna, samt ombyggnad av både bränslehanteringen, vattensystem och skorstenslösning. Anläggningen kopplades där efter också upp mot ett övergripande styrsystem.

Ellös

Installation av 900kW flispanna i befintligt värmeverk från BiOptima. Totalentreprenad där DTV ansvarade för allt från projektering av bränsleombyggnad till installation av hela anläggningen samt uppstart.

Orust Yachtservice

Leverans av mindre panncentral för uppvärmning av industri. 300kW panna som kan eldas på både pellets och flis. Projektet finansierades delvis av Klimatklivet där DTV hjälpte kunden hela vägen från ansökan till genomförande.

Transportabel panncentral

Byggnation och leverans av 2,3MW tranportabel panncentral i 20fots container för backup-lösning för mindre fjärrvärmeverk.

Ångpanna tvätteri

Totalentreprenad för utrivning av äldre ångpannor på 2x3MW, samt installation av ny 1,25MW ångpanna med tillhörande matarvattentanke och styrning av utgående ånga till tvätteri. Nya ångledningar från ny panna till hela produktionshallen projekterades och byggdes under pågående produktion.

Almhöjden kulvertbyte

Totalentreprenad för kulvertbyte i radhusområde, där äldre kulvert byttes ut mot ny PEX-kulvert.

Stora Holm

Byggnation av mindre närvärmeverk på totalt 1MW, samt närvärmenät mellan närliggande byggnader enligt fjärrvärmestandard. Projektledare, BAS-P, BAS-U samt montageledare för projektet från början till slut.

Driftsättning Ånganläggning

Driftsättning av 3MW pelletsångpanna till mindre fabrik. Närvarande vid leverans och montage, samt driftsättning av anläggningen och intrimning av förbränning.