Henån

Genomförd i 2021

Rivning av äldre pelletspanna samt installation av 2x500kW pelletspannor från Cleanburn i befintlig panncentral. I totalentreprenaden ingick skrotning av tidigare panna, samt ombyggnad av både bränslehanteringen, vattensystem och skorstenslösning. Anläggningen kopplades där efter också upp mot ett övergripande styrsystem.