Pannbyte HFAB

Rivning och skrotning av äldre 300kW pelletspanna, samt installation av ny helautomatisk Cleanburn panna på 300kW, inklusive ackumulatortank. Skorstensmodifikationer samt anpassning av bränslematning till befintlig utrustning på plats.

Pannbyte Tanumshede

Rivning och bortforsling av 3MW pulverbrännare, samt modifikation av lokalen för in och uttransport. Inlyft av ny 2MW pelletspanna, samt komplett montage och driftsättning av anläggningen i befintlig panncentral.