Ellös

Genomförd i 2021

Installation av 900kW flispanna i befintligt värmeverk från BiOptima. Totalentreprenad där DTV ansvarade för allt från projektering av bränsleombyggnad till installation av hela anläggningen samt uppstart.