Transportabel panncentral

Genomförd i 2020

Byggnation och leverans av 2,3MW tranportabel panncentral i 20fots container för backup-lösning för mindre fjärrvärmeverk.