Skutehagsskolan

Genomförd i 2021

Totalentreprenad för rivning av äldre pelletspanna, samt installation av ny 500kW pelletspanna från Cleanburn.