Ångpanna tvätteri

Genomförd i 2019

Totalentreprenad för utrivning av äldre ångpannor på 2x3MW, samt installation av ny 1,25MW ångpanna med tillhörande matarvattentanke och styrning av utgående ånga till tvätteri. Nya ångledningar från ny panna till hela produktionshallen projekterades och byggdes under pågående produktion.