3,5MW flispanncentral + fjärrvämenät

Genomförd i 2021

Delprojektledare och montageledare för byggnation av ett komplett värmeverk för fliseldning, med tillhörande backup-panna samt rökgasrening och kondensering. DTV var delaktiga i processen från projektering från råmark till genomförande och driftsättning.