Driftsättning Ånganläggning

Genomförd i 2018

Driftsättning av 3MW pelletsångpanna till mindre fabrik. Närvarande vid leverans och montage, samt driftsättning av anläggningen och intrimning av förbränning.