Stora Holm

Genomförd i 2018

Byggnation av mindre närvärmeverk på totalt 1MW, samt närvärmenät mellan närliggande byggnader enligt fjärrvärmestandard. Projektledare, BAS-P, BAS-U samt montageledare för projektet från början till slut.