Pannbyte HFAB

Genomförd i 2017

Rivning och skrotning av äldre 300kW pelletspanna, samt installation av ny helautomatisk Cleanburn panna på 300kW, inklusive ackumulatortank. Skorstensmodifikationer samt anpassning av bränslematning till befintlig utrustning på plats.