Almhöjden kulvertbyte

Genomförd i 2019

Totalentreprenad för kulvertbyte i radhusområde, där äldre kulvert byttes ut mot ny PEX-kulvert.