Pannbyte Tanumshede

Genomförd i 2017

Rivning och bortforsling av 3MW pulverbrännare, samt modifikation av lokalen för in och uttransport. Inlyft av ny 2MW pelletspanna, samt komplett montage och driftsättning av anläggningen i befintlig panncentral.