Drift och underhåll av
energianläggningar i Västsverige

Om oss

20160731_095832Vi ansvarar för drift och underhåll av energianläggningar både för pellets, fastbränsle, biogas, gasol och olja. Med många års erfarenhet som anläggningsansvariga sköter vi driften av er anläggning helt efter era önskemål med allt från planerat underhåll/avhjälpande underhåll till budget för anläggningen.

  • Sköter driften av fjärrvärmenät med allt från drift av värmeverk/panncentralen, anslutning av nya kunder inklusive beställning och bevakning av inkoppling, till mätarbyten i fjärrvärmenät och besiktningar och underhåll av ventiler och brunnar.
  • Beredskap dygnet runt alla dagar om året inklusive rondering, från Göteborg i söder till Bengtsfors i norr för att alltid kunna avhjälpa eventuella problem i driften.
  • Utför service av pelletspannor och pelletsbrännare, allt från enklare sotning till fullskalig service. Kontroll och utbyte av roster i rosterpannor
  • Hjälper er med implementering av datorbaserat underhållssystem för att lättare få översikt av driften och underhållet, och kan även hjälpa till med att utarbeta underhållsrutiner med instruktioner.
  • Renoverar och byter ut utrustning till gasolbrännare, inklusive montage av mätutrustning och regulatorer.
  • Utför avställningar vid invändig besiktning av gasoltankar, samt besiktning av förångare.
  • Projektleder och installerar pannor, både i befintliga panncentraler och i transportabla panncentraler. Vi hjälper er med allt från budget till en nyckelfärdig panncentral.