Drift och underhåll av
energianläggningar i Västsverige

Anläggningar

Några exempel på anläggningar vi sköter drift och underhåll:

  • Neova – Anläggningsansvariga för ett flertal mindre fjärrvärmenät i storlekarna 4-20GWh med allt från egenproducerad värme med pellets och flis till spillvärme från industrin. Sköter allt från service av pannor till anslutning av nya kunder.
  • Lerum Fjärrvärme – Anläggningsansvariga för en panncentral till ett av Lerums fjärrvärmenät, med två fliseldade pannor på 2,4MW respektive 3,4MW samt olja som backup. Sköter även om ett par mindre fastbränslepannor till större fastigheter runt om i kommunen.
  • Trollhättans Energi Biogas – Beredskapstjänst för uppgraderingsanläggning med nät till kompressorcentraler, dispensrar både för bil och buss samt flakfyllningsplatser.
  • Dals Konfektyr Bengtsfors – Anläggningsansvariga för ånganläggning för framställning av godis, beståendes av en pelletseldad 3MW ångpanna samt en gasoleldad 1,5MW ångpanna som backup.
  • Essity Mölnlycke – Gasolansvariga för gasolanläggning till SCAs produktion i Mölnlycke inklusive gasoltank, förångare och gasolbrännare.
  • Solör Bioenergi Värme – Beredskapstjänst för Solörs fastbränsleanläggningar i Västsverige inklusive visst underhåll.