Drift och underhåll av
energianläggningar i Västsverige

20160731_095846

20160731_095846